نگرشی بر ضمان درک مبیع در حقوق مدنی ایران
59 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1375 - شماره 7 » (20 صفحه - از 107 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی