مال مقبوض به عقد فاسد
82 بازدید
محل نشر: رساله كارشناسي ارشد حقوق خصوصى
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی